Vi lanserar inom kort vår nya webbsida.

Nybergs El i Avesta AB – för bättre elmiljö

Nybergs El arbetar för att utföra säkra elanläggningar. Arbetsledning och arbetstagare ska ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de kan undgå riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Alla anställda ska ha god kännedom om arbetsförhållanden och vara informerade om de risker, som kan vara förbundna med arbetet. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade att god säkerhet uppnås.

 

Nybergs El i Avesta AB

Soldattorpsvägen 4, 774 62 Avesta
Tel: 0226-149 99